TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meslek Birliği Üyelerine Yetki Belgeleri Hakkında Bilgilendirme

7 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik gereğince, meslek birliği üyeleri tarafından daha önce imzalanmış yetki belgelerinin, bu Yönetmeliğe uygun şekilde, 1/1/2023 tarihine kadar yenilenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 1/1/2023 tarihi sonrasında meslek birliği üyeliğini devam ettirmek ve genel kurullara katılmak isteyen hak sahiplerinin, yeni Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde düzenlemiş yetki belgelerini Meslek Birliklerine sunmaları gerekmektedir.