TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon ve VizyonMisyon


Etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir telif hakları sisteminin işleyişini sağlamak ve bu haklara konu ürünlerin ülkemizin kalkınma sürecine katkısını artırmak.

 
Vizyon
 

Fikri mülkiyet alanında; yetkinliğiyle dünyada etkin ve örnek konuma sahip, toplumun ilgili tüm kesimleri tarafından ulaşılabilen ve ihtiyaçları önceden karşılayabilen, sektörleri yönlendirebilen saygın, güvenilir ve vazgeçilmez bir kurum olmak.