TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Telif Hakkı Kaç Yıl Süreyle Korunur?

Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Birden fazla eser sahibi söz konusu ise son sağ kalanının ölüm tarihi esas alınır.

 

Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. 

Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

Eser sahibi belli değilse, koruma süresi eserin aleniyetkazanmasından itibaren 70 yıldır.

 

Koruma süresi eser alenileşmediği sürece işlemeye başlamaz.

 

Eser sahibinin ölümünden itibaren başlayan sürelerin hesabında, eser sahibinin öldüğü seneyi takip eden yılın ilk günü başlangıç tarihi sayılır. Aleniyet tarihinden başlayan süreler, eserin ilk defa alenileştiği yıldan sonraki senenin ilk gününden itibaren hesap olunur.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

 

Bir eserin aslı veya işlenmeleri için tanınan koruma süreleri birbirine tabi değildir.

 

(5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Madde 26)