TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE DİJİTALLEŞME ÇALIŞTAYI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


2005 tarihli UNESCO "Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi" (KİFAÇ) kapsamında üye ülkelerce hazırlanması tavsiye olunan "Yaratıcı Kültür Endüstrileri Dijital Yol Haritası"nın hazırlanması ve Kalkınma Planlarında bu başlık altında yer alan dijital hedef ve tedbirlerin değerlendirilerek ilerleyen dönemlerde hazırlanabilecek politika belgelerinde kullanılmak üzere, 5 Mayıs 2023 tarihinde, İstanbul'da, ilgili tüm paydaşların yer aldığı "Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Dijitalleşme" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Dr. Ziya TAŞKENT ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KOÇ’un açılış konuşmalarının ardından Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU moderasyonunda Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkan Yardımcısı Özgür KARAYALÇIN, Cer Modern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni TÜMER ve İstanbul Kalkınma Ajansı Kültür ve Yaratıcılık Birimi Başkanı Dr. Mustafa GÜL katılımıyla yaratıcı endüstriler ve dijitalleşme alanında yürütülen proje ve faaliyetlere ilişkin bir panel gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Koordinatörü Belgin ASLAN tarafından kamuda dijital alanda yürütülen faaliyetleri içeren “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Dijitalleşme” sunumu sonrasında Genel Müdür Yardımcımız Fatoş ALTUNÇ tarafından modere edilen istişare oturumunda geleceğe dönük olarak tedbir, politika, eylem önerilerini sunmak üzere katılımcılara söz verildi.  • IMG-20230508-WA0001.jpg
  • IMG-20230508-WA0002.jpg
  • IMG-20230508-WA0003.jpg
  • IMG-20230508-WA0004.jpg
  • IMG-20230508-WA0005.jpg
  • IMG-20230508-WA0006.jpg