TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Zorunlu Kayıt-Tescil Başvuruları

Zorunlu Kayıt- Tescil Nedir?

 

Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları tarafından,

-Hak ihdas etmek amacı taşımaksızın,

-Sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması,

-Mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla,

Sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tesciline yönelik zorunlu bir işlemdir.

Zorunlu Kayıt- Tescil Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

-5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesi

-Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Hangi Eser Türleri Zorunlu- Kayıt- Tescil İşlemine Tabidir?

-Müzik eseri içeren yerli ve ithal yapımlar

-Sinema eseri içeren yerli ve ithal yapımlar

-Yerli ve ithal bilgisayar oyunları

 

Zorunlu Kayıt –Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruda bulunmak isteyenler kayıt tescil başvuru formları ve sunulması gereken diğer belgeleri içeren başvuru dosyasını incelenmek üzere ilgili meslek birliklerine (müzik eseri içeren yapımlar için MÜ-YAP,MESAM,MSG) iletirler. Başvuru sahipleri ilgili meslek birliklerinin incelemesinden geçirilmiş başvuru dosyası ile birlikte İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne başvururlar.


Zorunlu Kayıt –Tescil Başvurusu Nereye Yapılır?

Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne (Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No:6 Kat:2 34437 Beyoğlu/İSTANBUL) başvuru yapılmaktadır.

 

Zorunlu Kayıt –Tescil başvuru ücreti ne kadardır?

 

SİNEMA, MÜZİK VE OYUN KAYIT TESCİL VE BANDROL ÜCRETLERİ  (Ocak 2024 -Temmuz 2024)                  
      

NO:ESERİN TÜRÜTESCİL ÜCRETİ BANDROL ÜCRETİ
1YERLİ MÜZİK:3804,500.15
2İTHAL MÜZİK:3804,500.15
3YERLİ SİNEMA:3804,5015.00
4İTHAL SİNEMA:3804,5015.00
5YERLİ OYUN3804,500.15
6İTHAL OYUN3804,500.15
7İTHAL MAMUL MÜZİK:3804,500.15
8İTHAL MAMUL SİNEMA (DCP-35 MM-LD)761,0015.00
9İTHAL MAMUL SİNEMA (DVD-VCD-BLURAY)761,000.15
10İTHAL MAMUL OYUN761,000.15
11ÜÇ VE DAHA AZ ESER İÇEREN FONOGRAMLAR:951,500.15
PROMOSYON (ÜCRETSİZ DAĞITILAN ESERLER) : 0.15


  

Hesap numarası: Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü 350154021 veya 350154021-9 

 

“Zorunlu Kayıt Tescil Başvuru Ücretleri Ödeme Sistemi Değiştirilmiştir.

15.11.2021 tarihinden itibaren yapılacak kayıt tescil başvurularında, 15.11.2021 tarihinden önce Merkez Saymanlık Müdürlüğü Merkez Bankası - Ankara Şubesine yatırılan ücrete dair banka dekontları ile başvuruda bulunulması halinde bu dekontlar dikkate alınamayacaktır.

Başvurucu firmalar bakımından herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 15.11.2021 tarihinden itibaren zorunlu kayıt ve tescil başvuruları bakımından e- tahsilat üzerinden başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

“Online Başvuru Ekranı” üzerinden giriş yapıldığında başvuru ücretinin ödenmesine ilişkin detaylara ulaşılabilir.”

 

Zorunlu Kayıt –Tescil Başvurusunda Sunulması Gereken Belgeler Nelerdir?

Yerli eserler (sinema, müzik ve bilgisayar oyunları) için sunulması gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

 

YERLİ ESERLERİN KAYIT TESCİL BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1

Başvuru formu ve ekleri (müzik eserleri için ilgili meslek birliğinden geçirilmiş)

2

Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

3

Vergi numarası beyanı

4

Yapımcı kodu beyanı

5

Taahhütnameler

6

Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/ lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/ mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

7

Kayıt tescili gerçekleştirilen yapımın dijital ortama kayıt edilmiş(dvd,vcd, audıo cd gibi) bir adet kopyası

8

Sinema eserleri için değerlendirme ve sınıflandırma sonucunu gösterir belge

9

Sinema eserleri için senaryo metni,diyalog metni ve varsa özgün müzik notaları ile güftesi

10

Sinema eserleri için varsa afiş

11

Müzik eserleri içeren yapımlar için varsa müzik notaları ve güftesi

12

Müzik eserleri için eserin tespit edildiği materyalin varsa kartonet ve diğer tanıtıcı materyallerinden birer örnek

13

Banka dekontu

 

İthal Eserler (sinema, müzik ve bilgisayar oyunları) için, sunulması gereken belgelere aşağıda yer almaktadır.

 

İTHAL ESERLERİN KAYIT- TESCİL BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1

Başvuru formu ve ekleri (müzik eserleri için ilgili meslek birliğinden geçirilmiş)

2

Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

3

Vergi numarası beyanı

4

Taahhütnameler

5

Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

6

Gümrük giriş beyannamesi, gümrük tasdikli fatura ve gümrük vezne alındısı

7

Kayıt tescili gerçekleştirilen yapımın dijital ortama kayıt edilmiş(dvd,vcd, audıo cd gibi) bir adet kopyası

8

Sinema eserleri için değerlendirme ve sınıflandırma sonucunu gösterir belge

9

Banka dekontu

 

NOT: Başvurularda ibraz edilen belgelerde, "vekaletname" ve bazı hallerde "imza sirküleri" sayılmamış olmakla birlikte, genel hukuk hükümleri gereğince, söz konusu işlemlerin gerçek kişi veya tüzel kişi adına, bu kişilerce yetkilendirecek kişiler tarafından gerçekleştirilecek olması halinde, bu belgelerin ibrazı zorunludur.

Hak sahibi mirasçıların katılımını gerektiren başvurularda tabloda belirtilen belgelere ek olarak "veraset ilamı"nın ibrazı zorunludur.