TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bandrol (YENİ)

SORU : Bandrol nedir?

CEVAP : Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, holografik özellikli bir güvenlik etiketidir.

SORU : Bandrolün amacı nedir?

CEVAP :

- Yasal nüsha ile korsan kopyanın ayırt edilmesini sağlamak,

- Taşıdıkları seri numaraları vasıtasıyla hak sahiplerinin tespitini sağlamak,

- Eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak,

- Fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek.

SORU : Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir esere bandrol verilmesi ya da kitabın bandrollü olması eserin içeriğinin denetlendiği anlamına gelir mi?

CEVAP : Hayır. Şöyle ki, bandrol işlemlerinin amacı eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmektir. Bu kapsamda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun gereğince, telif hakkına ilişkin belgelerin sunulması halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın bandrol taleplerinin karşılanması zorunluluk arz etmektedir.

İlgili mevzuat gereği, bandrol başvurusunda, başvuruya konu kitap örneği Bakanlığa teslim edilmemekte ve Bakanlığımızca herhangi bir içerik incelemesi yapılmamaktadır.  Bandrol başvurularında kontrol edilen yegane husus, bandrol başvurusunda bulunan yayınevinin/yapımcının söz konusu eser bakımından telif haklarına sahip olup olmadığının Bakanlığımıza sunulan belgeler üzerinden incelenmesidir.

SORU : Eserde uygun olmayan içerik (insan onuru, kamu düzenini, genel ahlak, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının tehdit eder vb. nitelikte) tespit edilmesi halinde ne yapılmalıdır?

CEVAP : Basılmış eserler yoluyla işlenen suçlar 5187 sayılı Basın Kanunu’na bağlı olarak takip edilir. 5187 Sayılı Basın Kanunu gereğince basılmış eserler yoluyla işlenen suç, ancak eser yayımlandıktan sonra oluşmaktadır. El koyma, dağıtım ve satış yasağı koyma işlemi ancak Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve kovuşturmaya binaen sulh ceza hâkiminin kararıyla yapılabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşının yayımlanmış bir eserle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkı vardır.

SORU: Bandrolün üzerinde yer alan yıl bilgisinin eserin baskı tarihinden önceki bir tarihe ait olması eserin eski baskı ya da korsan olduğu anlamına gelir mi?

Cevap: Hayır. Bandrol uygulaması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na istinaden Bakanlığımızca yürütülen idari bir uygulamadır. Bakanlığımızca bastırılan bandrollerde yer alan tarih ibaresi, eserin değil bandrolün üretildiği yıla dair bilgi vermektedir.
Bu sebeple Bakanlığımız tarafından bastırılan ve yayınevi tarafından geçmiş yıllarda alınan bir bandrolün yeni bir eser üzerinde bulunması eserin eski basım ya da korsan olduğu anlamına gelmemektedir.