TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO)


1946 yılında İkinci Dünya Savaşı´ndan sonra kurulan UNESCO’nun temel işlevi, ortak paylaşımı bulunan değerlere dayalı olarak kültürler, medeniyetler ve insanlar arasında diyalog ortamının oluşturulması için çalışmaktır. Kendi organları, bütçesi ve diğer statüleri bakımından tamamen bağımsız olan teşkilat, Birleşmiş Milletler´in bir özel kurumu olması nedeniyle çalışmaları hakkında BM’ye rapor verir. Bütün BM üyeleri devletler aynı zamanda UNESCO’nun da üyesi olabilirler. UNESCO, faaliyetlerini 5 program alanı üzerinden gerçekleştirir: Eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve iletişim.

Türkiye UNESCO’nun kurucu devletleri arasında yer almaktadır.

UNESCO üyesi devletler kendi ülkelerinde, devlet bünyesi dışında çalışan millî komisyonlar kurarlar ve bu komisyonlar UNESCO gayelerine uygun çalışmaların yapılması için hükümetle işbirliği yaparak, çalışmaların icrasını takip edebilmektedirler. Bu çerçevede, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, eğitim, bilim, kültür ve iletişim işleriyle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları, UNESCO tarafından yürütülen çalışmalar konusunda bilgilendirmek, bunların faaliyetlere katkı ve katılımlarını sağlamak, UNESCO ile ilgili iş ve konularda hükümete danışmanlık etmek ve UNESCO merkeziyle işbirliğini sağlamak amacıyla 25 Ağustos 1949 tarihli ve 3-9862 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.