TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fikir Hırsızlığının Sonuçları


Korsan, diğer bir ifadeyle fikir hırsızlığı eser sahibinin yaratıcılığını köreltip, yeni eserlerin üretimini engellemektedir.
  • Yasal olmayan çoğaltmalar sebebiyle bu alandaki kayıt dışı ekonomi giderek büyümektedir.
  • Korsandan elde edilen bu haksız kazanç, en çok terörün finansmanında kullanılmakta olup organize suç örgütlerine ve yasadışı işlerin finansmanına aktarılmaktadır.
  • Korsan faaliyetler hem yerli hem yabancı yatırımcılar açısından büyük bir risk olarak görülmektedir ve bu da sermaye yatırımlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
  • Fikir hırsızlığı sadece eser sahibinin haklarını ihlal etmemekte aynı zamanda uluslararası platformda ülkemizin itibarını da zedeleyerek ülkemizi çeşitli müeyyidelerle karşı karşıya bırakmaktadır.(kotalar, ticaretin engellenmesi vb.)
  • Fikir hırsızlığı, teknolojik ve bilimsel ilerlemenin temelini oluşturan yazılım sektörünün gelişmesinin engellemekte ve bilgi toplumu seviyesine ulaşmamızı güçleştirmektedir.
  • Yapılan hırsızlık müzik, sinema vb. sektörlerin gelir kaybından kaynaklı olarak küçülmesine ve sonuç olarak kültür endüstrisinin büyük kayba uğramasına sebebiyet vermektedir.