TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika İçin Gerekli Belgeler

 

BAŞVURUDA İBRAZI İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İŞLETMELER

 1-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

 2-      Vergi numarası beyanı

 3-       İmza sirküleri veya vekaletname

DERNEKLER VE VAKIFLAR

 1-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

 2-      Vergi numarası beyanı

 3-       İmza sirküleri veya vekaletname

KAMU KURUMLARI İLE KAMU VEYA ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI

 1-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

 2-      Kurumca verilen yetki belgesi

 3-      Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde)

ŞUBELER

 1-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

 2-      Vergi numarası beyanı

 3-       İmza sirküleri veya vekaletname

DOLUM TESİSLERİ

 1-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

 2-      Vergi numarası beyanı

 3-       İmza sirküleri veya vekaletname

 4-      18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince üyesi olunan sanayi odasından alınan kapasite raporu

 5-      SID kodu (kaynak kimlik kodu) belgesi

YAPIMCI SERTİFİKASI

 1-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

 2-      Vergi numarası beyanı

 3-       İmza sirküleri veya vekaletname

GEÇİCİ SATIŞ SERTİFİKASI

 1-      Mevcut sertifika numarası

 2-      Etkinliği düzenleyen firma veya kuruluştan alınacak belge

DOĞRUDAN SATIŞ SERTİFİKASI

 1-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

 2-      Vergi numarası beyanı

 3-      İmza sirküleri veya vekaletname

 4-      14.1.2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde alınmış yetki belgesi