TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Sertifika Uygulaması Nedir?

Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalandırılmasına yönelik Bakanlığımızca uygulanan sistemdir.

 

Sertifika Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi

- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Sertifika Alması Zorunlu Yerler Hangileridir?

Aşağıda belirtilen yerler faaliyet konularını gösterir bir sertifika almak zorundadır.

-Dolum tesisleri, matbaalar ve fikir ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı diğer yerler,

-Boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan yerler,

-Yayınevleri,

-Film ve fonogram yapımcıları,

-Ticari sanat galerileri, güzel sanat eserlerinin perakende satışını yapan yerler ile güzel sanat eserlerinin müzayede, mezat yahut açık artırma ile satışının yapıldığı yerler,

-Fikir ve sanat eseri içeren nüsha ve materyallerin; satış, dağıtım veya ithalatını yapan ya da bunları kiraya veren yerler.

 

Sertifika Başvurusu Nasıl yapılır?

Sertifika Başvurusu, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan Online İşlemler - Sertifika Başvurularılinkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilmektedir. Online başvuruda gerekli bilgilerin doldurulmasını takiben film ve fonogram yapımcılarının sertifikalandırma işlemleri Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, dolum tesislerinin sertifikalandırma işlemleri ise İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce yapılır. Diğer tüm sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlüklerince gerçekleştirilir.

 

Sertifika Nereden Temin Edilir?

Sertifika başvurusunun onaylanması sonrasında otomasyon sistemi üzerinden bilgisayara indirilerek çıktı alınması mümkündür.

 

Sertifika Ücretleri

 

Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak sertifika ücretleri;

FAALİYET ALANLARI

SERTİFİKA ÜCRETLERİ

Yapımcı (Film ve Fonogram)

761 TL.

Satış (Sinema, Müzik, Kitap, Güzel Sanat Eserleri, Yazılım, Bilgisayar Oyunu vb.), Doğrudan satış elemanları vasıtasıyla gerçekleştirilecek satış

761 TL.

Ticari Sanat Galerileri, Güzel Sanat Eserlerinin Müzayede, Mezat Yahut Açık Artırma İle Satışının Yapıldığı Yerler

761 TL.

Yayınevi

761 TL.

Dağıtım

761 TL.

İthalat

761 TL.

Kiralama

761 TL.

Boş Taşıyıcı Materyallerin Üretimi

914 TL.

Matbaa

914 TL.

Dolum Tesisi

914 TL.

Çoğaltım Yapan Diğer Yerler

914 TL.

 

Birden fazla faaliyet alanı olan işletmelerin sertifika başvurularında; her faaliyet alanı için ayrı ücret ödenmez, sadece beyan edilen faaliyet alanlarından daha yüksek ücrete tabi olanın ücreti ödenir.

 

Sertifika ödemelerini, başvurunuzun tamamlanmasının ardından adına belge düzenlenecek kişinin T.C. Kimlik Numarası(Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler)/Vergi Kimlik Numarası (Kamu Kurumu, Şirket, Dernek, Vakıf, Sendika vb.) ile

Kamu Bankalarının (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Bank, Vakıf Katılım Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) internet bankacılığı, ATM veya gişeleri ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı mal müdürlükleri ve muhasebe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 

Ziraat Bankası'ndan Ödeme İşlemi: Ödemeler -> Vergiler ve Resmi Kurumlar -> Kamu E Tahsilat Sistemi kısmından seçtiğiniz şubenin vergi no veya T.C. kimlik numarasına göre sorgulayıp ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Vakıfbank'tan Ödeme İşlemi: Ödemeler -> Kurum Ödemeleri -> E-Devlet Ödemeleri kısmından seçtiğiniz şubenin vergi no veya T.C. kimlik numarasına göre sorgulayıp ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Fuar, festival ve benzeri kültürel etkinliklerde fikir ve sanat eseri satışı yapabilmek için izlenmesi gereken usul nedir?

 

Daha önceden satış sertifikası almış yerlerin, fuar, festival veya kültürel nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlendiği alanlarda kitap veya fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyallerin satışına ilişkin stand açmaları halinde; söz konusu etkinliği düzenleyen firma veya kuruluştan alacakları belgeyi etkinliğin düzenleneceği ilin kültür ve turizm müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle etkinlik süresince satış yapabilir. Bunun için, etkinlik isim ve tarihinin yazılı olduğu bir sertifika nüshası düzenlenir. Buna geçici satış sertifikası denir. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.

Sertifika Başvuru Yardım Kılavuzu için tıklayınız.